مشاوره
ارسال شده توسط:gratides | تاریخ:11-14-2018
بازدید از محل و مشاوره تخصصی با کارفرما توسط کارگروه طراحی گراتیدس انجام می پذیرد.
بیشتر
0 دیدگاه
نظارت
ارسال شده توسط:gratides | تاریخ:11-14-2018
نظارت بر کار اجرا توسط اعضای تیم طراحی و تیم تخصصی فنی بصورت تمام و کمال توسط دفتر معماری گراتیدس صورت می‌گیرد.
بیشتر
0 دیدگاه
طراحی
ارسال شده توسط:gratides | تاریخ:11-14-2018
تیم طراحی گراتیدس بر اساس پیشینه علمی و نظر کارفرما تا تایید نهایی طرح توسط کارفرما او را در رسیدن به طرح ایده آل همراهی می کند.
بیشتر
0 دیدگاه
اجرا
ارسال شده توسط:gratides | تاریخ:11-13-2018
تیم اجرایی گراتیدس با تجربه فراوان و دقت عمل با استفاده از متریال با کیفیت، آنچه را که شایسته معماری ایرانی است به نمایش در می‌آورد.
بیشتر
0 دیدگاه