چرا گراتیدس؟

1. تلفیق علم وهنر
دفتر معماری گراتیدس مفتخر است با بهره‌گیری از تیم طراحی مجرب و پیشینه علمی و پژوهشی، بر اساس اصول زیبایی شناختی و نسبت طلایی اقدام به طراحی و اجرای پروژه‌های ساختمانی کند. در این مسیر معماری سنتی ایرانی که بر اساس علم هندسه و دانش معماران از شاهکارهای معماری جهان برشمرده شده مبنای کار قرار گرفته تا هویت ایرانی اسلامی را بر چهره ساختمان‌ها به نمایش گذارد.
دراین راستا ازمرحله طراحی بنا شامل ترسیم برش های افقی وعمودی تاجزئیات نهایی ساختمان شامل نماسازی واستفاده از متریال ورنگ آمیزی ودر نهایت چیدمان مبلمان داخلی ازترسیمات هندسی وتناسبات طلایی استفاده می شود.

2. مشاوره تخصصی
دفتر معماری گراتیدس در پی دستیابی به نتیجه مطلوب وپاسخگوبه نیازهاوخواست های کارفرما ازابتدای کارباکمک تیمی متخصص ازطراحان ومشاوران درپی شناخت عمیق نیازها وتمایلات کارفرما جلساتی تخصصی باساکنین بنابرگزارمی نمایدودراین راستا تمامی مراحل برنامه دهی بصورت کاملاتخصصی انجام شده وزمینه رابرای طراحی اصولی فراهم می آورد.

3. هزینه وزمان
دفتر معماری گراتیدس بابهره گیری ازتیمی متشکل ازمدیران پروژه ومعماران قبل از شروع کار با مطالعات زمینه ای با تقریب قابل قبولی هزینه ها وزمان انجام پروژه رادرقالب جداولی برآورد وارائه می دهد.