تهیه نقشه های فاز 2 پروژه های ساختمانی با رویکرد بیم

نقشه های فاز 2 در نرم افزار رویت به دلیل اینکه پروژه به صورت سه بعدی طراحی می شود مدارک دقیق و درستی در اختیار قرار می دهد و جداول متره برآورد بصورت کاملا هوشمند تهیه می شود این روند باعث می شود اشتباهات و تداخلات تاسیسات و مکانیک و برق با طرح به صفر برسد و هم چنین در طی زوند طراحی و تهیه مدارک به راحتی با تغییر یا اصلاح پارامتری ، تمامی مدارک آپدیت شود و در زمان و هزینه صرفه جویی شود.

نقشه های فاز 2 پروژه های معماری در رویت و با رویکرد بیم

No Slide Found In Slider.
0 دیدگاه