طراحی مجتمع مسکونی پرستو

هدف اصلی در پروژه مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه خلق فضایی دلنشین با فراهم آوردن آسایش نسبی برای ساکنین آن بوده است.
از مهمترین چالش ها در طراحی پلان نورگیری فضاها از جمله فضای نشیمن و آشپزخانه و هم چنین کیفیت بصری برای ساکنین بوده است بنابراین سعی بر آن بود که تمامی واحدها نور اصلی خود را برای نشیمن و آشپزخانه از بازشوهای رو به حیاط جنوبی و گذر شمالی بگیرند و ترجیحا نورگیری اتاق خواب ها که در شب استفاده می شوند از نورگیر ها تامین شود این اتفاق حتی در واحدهای تک خوابه نیز اتفاق افتاد چون معتقد بودیم دسترسی به منظره از داخل به بیرون تنها از طریق بازشو مهیا می گردد و نورگیر چنین قابلیتی ایجاد نمی کند.
مساله مهم بعدی وجود تراس هرچند کوچک برای تمامی واحدها بود از این رو تقریبا 90 درصد واحد ها به تراس رو به گذر شمالی یا رو به گذر جنوبی دسترسی دارند و تنها دو یا سه واحد از بین 60 واحد طراحی شده به تراس دسترسی ندارند که آن هم برای زیباتر شدن نما حذف شده است.
و اما در طراحی نما مهمترین چالش نسبت ارتفاع به عرض ساختمان بود که تقریبا به شکل مربع دیده می شد بنابراین برای زیباتر دیده شدن نما بهره گیری از خطوط عمودی اولویت داشت از طرفی برای حس سکون و آرامش بصری تعدادی خطوط افقی نیز در ترکیب با خطوط عمودی قرار گرفت.
با توجه به فشردگی تراس ها در پلان و کنار هم قرار گرفتن تعدادی از تراس ها باید دیواری برای افزایش محرمیت واحدها بین تراس ها قرار می گرفت بنابراین چالش بعدی در طراحی نما پوشاندن این دیوارها به نحوی بود که بصورت یک عنصر زائد نمایان نشوند.
هم چنین با توجه به اینکه نیاز به نور فراوان در واحدها داشتیم و پنجره های بسیاری کنار هم در نما قرار داشتند در کنار تراسهای کوچک و نزدیک به هم ، نما بسیار آشفته و شلوغ دیده می شد که این موضوع نیز به کمک بهره گیری از متریال ها و حجم سازی حل شد.
با توجه به تیپ بودن پلان در طبقات تنها با جابجایی جزیی در قرارگیری پنجره ها و حذف دو بالکن سعی شد تا نما از یکنواختی در بیاید و استفاده از متریال چوب تیره و آجر سفید در کنار هم و استفاده جزیی از رنگ مشکی فلاشینگ بر تو رفتگی ها تاکید کردیم و شکستگی در نما را بولد کردیم. هم چنین با بهره گیری از فلاور باکس در نما سبزینگی را به نما هدیه دادیم.
در نورپردازی نیز هم چنان تاکید بر خطوط افقی و عمودی نما بود و اینکه با توجه به نمای مدرنی که داشتیم نورپردازی مینیمال و مدرن مدنظر بود. در کل سعی بر آن بوده نمایی ساده و زیبا و مینیمال داشته باشیم
 
 

نمای مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج

نمای روز مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج
نورپردازی شب مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج
نورپردازی شب مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج
نورپردازی شب نمای مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج
نورپردازی نمای شب مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج
نمای روز مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج
ورودی مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج
8-01
پلان مبلمان تیپ طبقات مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج
پلان اندازه گذاری تیپ طبقات مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج
پلان مبلمان طبقه همکف مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج
پلان اندازه گذاری طبقه همکف مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج
پلان مبلمان طبقه زیر زمین مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج
پلان اندازه گذاری طبقه زیر زمین مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج
نمای روز مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج نورپردازی شب مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج نورپردازی شب مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج نورپردازی شب نمای مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج نورپردازی نمای شب مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج نمای روز مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج ورودی مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج 8-01 پلان مبلمان تیپ طبقات مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج پلان اندازه گذاری تیپ طبقات مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج پلان مبلمان طبقه همکف مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج پلان اندازه گذاری طبقه همکف مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج پلان مبلمان طبقه زیر زمین مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج پلان اندازه گذاری طبقه زیر زمین مجتمع مسکونی پرستوی عظیمیه کرج

 
 

0 دیدگاه