طراحی ویلای خانواده مجتهدی

ما ویلای شما را به بهشت آرزوهایتان بدل خواهیم کرد حس خوب آرامش ، جذابیت بصری، حس امنیت و بهره بری از ویوهای خاص و جذاب حداقل هایی است که گراتیدس فراهم می آورد. در صورت خواست شما تلفیق معماری سنتی و مدرن حس نوستالژی فضا رو ایجاد خواهد کرد.

ویلای خانواده مجتهدی
موقعیت :کرمان
سال 1399
وضعیت : در دست ساخت

نمای رو به حیاط (ویلای خانواده مجتهدی)

نمای حیاط-01
نمای حیاط-02-01
نمای حیاط-03-01-01
نمای حیاط-03-01-01-01
نمای حیاط-01 نمای حیاط-02-01 نمای حیاط-03-01-01 نمای حیاط-03-01-01-01

 
 

نمای رو به خیابان (ویلای خانواده مجتهدی)

نمای بیرونی ویلا مجتهدی-02-01-01
نمای بیرونی ویلا مجتهدی-03-01
نمای بیرونی ویلا مجتهدی-04-01-01
نمای بیرونی ویلا مجتهدی-04-01-01-01
نمای بیرونی ویلا مجتهدی-01-01
نمای بیرونی ویلا مجتهدی-02-01-01 نمای بیرونی ویلا مجتهدی-03-01 نمای بیرونی ویلا مجتهدی-04-01-01 نمای بیرونی ویلا مجتهدی-04-01-01-01 نمای بیرونی ویلا مجتهدی-01-01

 
 

0 دیدگاه