بیشتر بدانید

1. لینک های مرتبط با نسبت طلایی

a. http://GoldenNumber.net
b. http://homeguides.sfgate.com/use-golden-rectangle-interior-design-70020.html
c. http://freshome.com/2014/10/10/why-you-should-use-the-golden-ratio-in-your-decor


2. مقالات ارایه شده توسط اعضای دفتر معماری گراتیدس
a. انواع روش های بکارگیری هندسه در نمای خانه های سنتی
b. عوامل خارجی اصول ادراک بصری گشتالت در نمای خانه‌های سنتی قاجاری
c. مقاله-بروز رسانی اصول ترکیب بندی معماری سنتی ایران در نمای مجتمع های مسکونی معاصر
3. مطالب ارایه شده مرتبط با تناسبات طلایی
a. بررسی هندسه و تناسبات طلائی در معماری ایران