طراحی نمای ایرانی اسلامی

اولین جلوه بصری هر ساختمانی نمای آن است که می تواند با کاربر و مخاطب آن ارتباط برقرار کند. چهره شهرها به نمای تک تک ساختمان ها وابسته است و معمار در قبال تمامی مخاطبان و حسی که از چهره شهر دریافت می‌کنند، مسئول است و باید طراحی نما با توجه کامل به تمامی اصول زیبایی شناسی و هویت بخشی صورت پذیرد.نمای زیبا نه تنها به تک تک اهالی آن ساختمان این حس خوشایند را القا می‌کند بلکه تمامی مخاطبان را تحت تاثیر قرار داده و از آن فراتر رفته و هویت یک شهر ،یک کشور و یک فرهنگ را حفظ کرده و به همگان می نشاساند. گراتیدس با بهره‌گیری از پیشینه پژوهشی و اصول معماری سنتی ایرانی نمایی ایرانی اسلامی که شایسته ایران عزیزمان باشد طراحی و اجرا می‌کند.

0 دیدگاه