درباره ما

GRATIDES برگرفته از حروف Golden RATIo DESign center به معنی “مرکز طراحی نسبت طلایی” می‌باشد. دفتر معماری گراتیدس با بهره‌گیری از نسبت طلایی ،طراحی‌های خود را انجام می‌دهد و از هندسه‌ خانه‌های سنتی وبرجسته سرزمین ایران الهام گرفته و با بروز رسانی این هندسه در نماهای امروزی متناسب با نیازهای جامعه امروز در عین حال که هویت معماری ایرانی اسلامی را حفظ کرده،حس خوب معماری سنتی را تداعی می‌کند. روش‌های بکارگرفته شده توسط دفتر معماری گراتیدس حاصل سالها کار پژوهشی و پایه ریاضیات در بکار گیری قوانین زیبایی شناسی ریاضی در طراحی می‌باشد که برای اولین بار در ایران انجام گرفته است.