بازسازی و طراحی داخلی خانه

طراحی داخلی خانه ،خانه ای که محل آرامش فرد است. زندگی در آن شکل می‌گیرد، شخصیت بر آن تاثیر می‌گذارد، نشان‌دهنده سلیقه بانوی خانه و برگرفته از احساسات افراد خانواده است، الهام بخش افراد خانواده است، خانواده‌ای که بنیان زندگی اجتماعی و برترین اصل در هر جامعه‌ای می باشد، همه و همه اهمیت و تاثیر خانه را نشان می‌دهد. مسلما خانه به آرامش نمی‌رسد مگر با رعایت اصول آرامش بصری، خانه هیجان نمی‌یابد مگر با شناخت و تعامل با تک تک افراد خانواده، خانه خانه نمی شود مگر با پس‌زمینه‌ای از خانه سنتی ایرانی و گراتیدس همه جوانب را می سنجد برای آنکه خانه را خانه کند.

0 دیدگاه